Hvert år i februar afholdes der ordinær generalforsamling.
Der laves opslag med indkaldelse på vores facebookside.