Indmeldelses gebyr 50,-
Medlemskontingent HHN & DRF  pr. år 360,-
Medlemskontingent ved indmeldelse efter 1. januar 250,-
Ridning 1 gang ugentlig pr. kvartal 900,-
Yderligere hold (pris pr. ekstra hold) 700,-
Løsudlejning medlemmer pr. time 100,-
Løsudlejning ej medlem pr. time 125,-
   
Ridehuskort 1 måned 400,-
Ridehuskort 6 måneder 2000,-
Ridehuskort 12 måneder 3000,-

Betaling sker kvartalsvis. Hvis vi ikke har registreret din betaling, så vil der blive udsendt en rykker 20 dage efter rettidig betaling pålagt kr. 50,- i gebyr. Med udsendelsen af rykkeren vil man samtidig modtage et brev, hvori man vil blive informeret om, at rykkeren inkl. gebyr skal betales inden 8 dage. Hvis dette ikke sker vil det ikke være muligt at modtage rideundervisning før vi har registreret betalingen. Ved eventuelt ønsker om at stoppe skal du give en skriftlig opsigelse senest en måned før til kasserén. Ved opsigelse midt i et kvartal betales kr. 350 pr. mdr.